REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TURNOV  

MÍSTO
KLIENT
AUTOR
 
 
STUDIE
PROJEKT
REALIZACE

Náměstí Českého Ráje čp. 26, Turnov
Město Turnov
Michaela Chvojková
Petra Novotná Stránská
Alžběta Bláhová
2017
2018 
2021 

00 vedle textu

Prostor určený pro regionální informační centrum města Turnov je umístěn na Náměstí Českého ráje v centru města na exponovaném místě. Jeho poloha je vzhledem k náplni informačního centra výhodná jak pro místní obyvatele, kteří využívají nabízené služby, tak pro turisty, kteří přijedou navštívit město a okolí. Naše řešení vychází z daných možností prostoru. Největším zásahem je propojení se stávajícími prostory restaurace. Dojde tak k možnosti rozšíření o návštěvnické centrum, které bude informovat o historii, řemeslech (kamenářství, šperkařství,...) a krásách blízkého okolí (Český ráj). V tomto zvětšeném prostoru, který bude vizuálně propojený s informačním centrem, se mohou konat i krátkodobé výstavy pomocí zavěšených posuvných systémů. Nalezneme zde i takzvanou klidovou zonu, kde si mohou dát turisté drobné občerstvení či zajít na toaletu. Celý prostor by měl být vybaven volným přístupem k wifi. Prostor bude vybaven přenosným nábytkem na sezení (taburetky s logem RTIC) či stolky o dvou výškových úrovních. Prostor návštěvnického centra jsme nechtěli navrhnout jako muzeum, ale jako „ochutnávku“ toho, co Turnov nabízí. Jednotlivá témata proto chceme ukázat spíše z praktického využití, než jako exponáty ve specializovaných muzeích. Horolezectví – skála a na ní ukázka kruhů, vrcholových knížek či vázání uzlů, řemesla – strom plodů místních umělců či škol, granáty – možnost vyzkoušení nalezení v rýžovišti. 

 

01 1

02 1

03 1

04 1

05 1

06 1

07 1

08 1

01

02

03

04

05

06

07

08

0910

11

12