INFO
 

Ing.arch. Michaela CHVOJKOVÁ 

(*1979, Jilemnice)

1998 - 2005  Technická univerzita v Liberci / Fakulta umění a architektury (FUA TUL)
ls 2004/2005 diplomový projekt / Jičín – lokalita Vrcha / urbanisticko architektonický návrh
ateliér: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela
2002 akad. arch. David Vávra
2002 - 2003 zs / vysoká škola umělecko průmyslová v Praze (VŠUP) / ateliér sklo v architektuře / prof. ak. soch. Marián Karel
2005 - 2009  Ing. arch. Martin Rössler - Prostor 008 s.r.o.
2009 BLOK_architekti (vlastní praxe)
2011 autorizace ČKA/autorizovaný architekt (A1), autorizace č. 03 894

MgA. Petra Novotná Stránská

(*1976, Jilemnice)

2002 - 2009  Ústav umění a designu Ladislava Sutnara - Západočeská univerzita v Plzni, obor Ilustrace a Grafický design,
spec. Grafický design
2009 - 2014 na volné noze (petra nostra)
2014 - 2015 Roreczech.cz - art director
2015  BLOK_architekti