INTERIÉR OBCHODU MÓDA & PRÁDLO

MÍSTO
AUTOR
 
 
KLIENT
STUDIE

Vrchlabí
Michaela Chvojková
Petra Hlaváčková
Petra Novotná Stránská
Móda & Prádlo
2019

00 VEDLE TEXTUskica 6 kopie

 

Projekt řeší úpravu interiéru prodejny s módou a prádlem. Ke stávajícímu objektu je v současné době přistavována přístavba. Projektová dokumentace přístavby nebyla součástí této studie. Studie pracuje již s existujícím prostorem přístavby a je studií interiéru.

 

Nabízené produkty obchodu se vyznačují pestrou barevností, současný interiér je taktéž pestrý a barevný. Výsledkem je překombinovaná koláž vyvolávající pocit nepřehlednosti a neukotvenosti. V rámci studie doporučujeme co nejvíce potlačit veškeré barevnosti a klást důraz na základní neutrálnost všech použitých povrchů a materiálů (bílá, světle šedá, černá).

 

Po řadě konzultací a variant byl zvolen jednoduchý princip nástěnných bočnic s variabilně umísťovatelnými policemi a tyčemi dle potřeby. Ty jsou doplněny výsuvnými boxy v dolních částech sestav a lokálně umístěným systémem SlatWall – taktéž pro co největší variabilitu vystavování zboží. Ve volném prostoru mimo stěny jsou navrženy jednoduché kovové štendry na kolečkách, které lze dle potřeby obměňování zboží přesouvat a shlukovat do různých celků.

 

Doporučujeme pracovat s bílou - světle šedou dlažbou většího formátu (minimalizace spár, vytvoření kontinuálního jednotného povrchu), nátěrem vnitřních částí okenních rámů, zárubní dveří a dveřních křídel exponovaných do interiéru bílou barvou. Taktéž preferujeme bílou výmalbu stěn, kleneb a stropů. Černý nebo bílý nástřik kovových částí konstrukcí, popř. ponechání v surovém matném zpracování.

 

Nábytky / repase prodejního pultu a police doporučujeme provádět ideálně v bílém laminu a v jednotném vizuálním stylu. Vynikne tak samotná pestrost a barevnost vystaveného zboží.

 

01

02

03

04

05 MODA A PRADLO - 1 - Vykresy PDF-2

06 MODA A PRADLO - 1 - Vykresy PDF-3

07 MODA A PRADLO - 1 - Vykresy PDF-4

08 MODA A PRADLO - 1 - Vykresy PDF-5

09 MODA A PRADLO - 1 - Vykresy PDF-6

10 MODA A PRADLO - 1 - Vykresy PDF-8

11 MODA A PRADLO - 1 - Vykresy PDF-1

12 MODA A PRADLO - 1 - Vykresy PDF-7

13 skica 1

14 skica 2

15 skica 3

16 skica 4

17 skica 5

18 skica 6