RODINNÝ DŮM DOLNÍ LOCHOV

MÍSTO
AUTOR
 
STUDIE
PROJEKT
REALIZACE

Dolní Lochov
Petra Hlaváčková
Michaela Chvojková
2019
 
 

04 blokarchitekti RD LOCHOV int

 

Lokalita leží v údolí kolem potoka Porák, mezi Velišským a Prachovským hřbetem. Nad ní jsou vrchy vulkanického původu – Dubolka, Houser a sv. Anna. Na vrchu se nachází kaple sv. Anny, kterou nechal vystavět František Josef Schlik.

 

Návrh řeší paralelní jednopatrové domy s podkrovím. Jeden slouží jako obytná část, druhý jako technické zázemí s garáží, dílnou a atelierem. Domy jsou propojeny komunikačním krčkem, který je vzhledem ke svažitosti pozemku částečně zanořen do terénu. V jižní části je uvažováno umístění vinného sklípku.

 

Na pozemku dojde k demolici stávajícího domu a dvou servisních domků. Je ponechávána pouze stodola, která bude rekonstruována a zahrnuta do celku navrhované dostavby a novostavby.

 

V 1.NP se nachází garáž, technické zázemí domu, propojovací krček, hlavní vstup do objektu a pokoje se sociálním zázemím. Z důvodu velké svažitosti terénu jsou hlavní obytná část domu a ateliér umístěny do podkroví a prosklení s výstupy na pobytové terasy jsou orientovány do přilehlého JV svahu. Díky tomu mají soukromější – klientem preferovaný – charakter. Hmoty obou domů s terasami jsou propojeny pochozím zastřešením krčku. Přilehlý terén bude vysvahován a zkultivován.

 

01 blokarchitekti RD LOCHOV ext

02 blokarchitekti RD LOCHOV ext

03 blokarchitekti RD LOCHOV ext

04 blokarchitekti RD LOCHOV int

09 blokarchitekti RD LOCHOV situ stav

10 blokarchitekti RD LOCHOV situ nova

13 blokarchitekti RD LOCHOV rezy

14 blokarchitekti RD LOCHOV pohledy