REKONSTRUKCE STODOLY NA RODINNÝ DŮM

MÍSTO
KLIENT
AUTOR
 
 
STUDIE
PROJEKT
REALIZACE
zastavěná plocha domu
plocha pozemku

Jičínsko
soukromý investor
Michaela Chvojková
Roman Jandera
Radek Jiránek
2012
2013
2015
130 m2
2570 m2

00 vedle textu

 

Stávající stav původního domu neodpovídá dnešním požadavkům na bydlení. Rekonstrukce domu byla vyhodnocena jako zcela neekonomické řešení, proto jsme navrhli změnu užívání tohoto domu na zázemí RD (garáž, sklad, dílna). Stávající stav stodoly nám naopak umožnil navrhnout RD, který vyhovuje dnešnímu standartu bydlení a zároveň požadavkům investora.

Stavba má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Stavba respektuje původní půdorysnou i hmotovou velikost stávající stodoly. Stavba má hlavní podélný trakt orientovaný delší stranou sever - jih. Obdélníkový půdorys domu je zastřešen sedlovou střechou. Stavba je navržena zděnou technologii v kombinaci s původními pískovcovými sloupy. Nosná část střechy je tvořena dřevěným krovem. Dům je navržen, tak aby reagoval na okolí, jak svou proporcí a objemem, tak použitými materiály, typické pro okolí. Stavba svým vnějším vzhledem reaguje na původní materiály stodoly, jako je zastřešení břidlicovou taškou, ponechání pískovcových sloupů a obložení domu dřevěným obkladem.

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 situace

11 prizemi

12 podkrovi

13 rez 01

14 rez 02

15 pohled ZAPADNI

16 pohled VYCHODNI

17 pohledY

foto_MgA. Jiří Ernest