NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU 

MÍSTO
KLIENT
AUTOR
 
STUPEŇ
DATUM

Hoříce - Aloise Hlavatého / Pelikánova
applemix.cz
Martina Bílková
Michaela Chvojková
vyzvaná soutěž investora
2016

vedle textu carovka

Jedná se o lokalitu v blízkosti centra města. Navrhovaný objekt bude tvořit chybějící nároží ulice Aloise Hlavatého a Pelikánovy a je z velké části orientován do kruhového objezdu, který tvoří součást dopravního uzlu v Hořicích. Tím se stává lokalita pohledově významná při příjezdu do města. V ulici Aloise Hlavatého navazuje na stávající domy menšího „městského“ charakteru. V ulici Pelikánova navazuje na čtyřpodlažní panelový dům. Na kruhovém objezdu naproti se nachází objekt firmy Olpran, který je tvarově výrazný a tvoří solitér. V blízkosti se nachází přízemní obchodní haly a autobusové nádraží. Náš návrh vychází z dané situace, snažíme se reagovat na přechod urbanizované části města v ulicích Aloise Hlavatého a Pelikánova. Zároveň reagujeme na pohledovou osu při příjezdu do města a reagujeme na solitér budovy Olpranu, kterému chceme vytvořit vizuální oporu. Půdorysné a hmotové řešení domu vychází z daného tvaru pozemku. Dům tvoří pevnou hmotu, která je zaoblena směrem do kruhového objezdu. Fasáda do ulice tvoří reklamní plochu, pomocí lamel, které se dají využít jako obměnitelná digitální plocha. Ta by se mohla dát různě naprogramovat na informace, data, reklamu nebo ponechat jednobarevná. Tyto lamely jsou navržené přes dvě patra domu. V těchto patrech se budou nacházet obchodní a kancelářské plochy, ordinace, může zde být prostor pro restauraci, kavárnu. Velkou a významnou část bude zabírat firma Appelmix, která je umístěna do pohledové části směrem do kruhového objezdu a je zvýrazněna „oknem“ do ulice ve firemní magenta barvě. Hlavní vstup do objektu je navržen ve tvaru trychtýře, který láká dovnitř a je směřován naproti přechodu pro chodce, aby „nasál“ kolemjdoucí dovnitř. Je navržen jako poloveřejný krytý prostor, který může sloužit jako meeting point pro všechny funkce domu. Třetí patro je do ulice uskočené a budou se zde nacházet bytové jednotky různých velikostí, které je možno dle požadavků spojovat či naopak dělit. Zkusily jsme ve variantě navrhnout čtyřpodlažní objekt, jelikož jsme došly k názoru, že si to daný pozemek může dovolit, vzhledem k okolí. Navazuje na čtyřpodlažní objekt panelákového domu a tvoří pohledově významné nároží, které značí vstup do města. Dům jako celek tvoří jasnou a pevnou hmotu, která nijak nekonkuruje okolní zástavbě, naopak ji doplňuje.   

01 SITUACE

02 SITUACE

03 SITUACE

04 hmota

04 KONCEPT

06 SCHEMA

07 pud

08 pud

09 pud10 pud

11 rez

12 POHL

 

 

13 POHL

14 VIZU

15 VIZU

16 ZAK

17 ZAK