PŘÍSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU U HVĚZDÁRNY 

MÍSTO
KLIENT
AUTOR
 
STUDIE
PROJEKT
REALIZACE
Zastavěná plocha přístavby
Zpevněné plochy

Jičín
město Jičín
Michaela Chvojková
Roman Jandera
2010
2012
2015
110 m2
359 m2

00 vedle textu

 

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL:

Vzniklá přístavba víceúčelového objektu u hvězdárny s nově zřízeným parkováním, slouží široké veřejnosti k poznávání v oblasti astronomie a přírodních věd. Nový víceúčelový objekt obsahuje přednáškovou místnost a k tomu potřebné zázemí. V dopoledních hodinách přístavba slouží pro krátké přednášky pro školy, v odpoledních hodinách se tu konají různé vzdělávací kroužky nejen pro děti, ve večerních hodinách se zde konají pozorování oblohy spojené s přednáškami.

Přístavba je obdélníkového půdorysu a je zastřešena plochou pochozí střechou, která slouží jako vyhlídková terasa. Přístavba a stávající budova jsou propojeny proskleným krčkem, který zároveň slouží jako hlavní vstup do centra.

 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

Materiálové řešení přístavby je řešeno zděným systémem z KB bloků (sendvič -tl.500mm, jednoplášťová nevětraná vrstvená kce: 1. tvarovka kb, 2.tep. izolace tl. 15cm, 3. tvarovka kb, které jsou pohledové, jak z venku, tak zevnitř. Strop je navržen z železobetonových předpjatých panelů. Fasáda přístavby je pojednána z jihu a severu jako „hvězdná obloha“. Mezi pohledový KB blok jsou vloženy luxfery připomínající (stylizující) souhvězdí, které najdeme na severní a jižní noční obloze. Na západní fasádě je uprostřed umístěno okno s výhledem do krajiny, které je možné v průběhu přednášek zatemnit promítacím plátnem. Propojovací krček je ze severu a jihu prosvětlen pomocí hliníkových výplní otvorů. Krček je nižší než přístavba i budova stávající, zároveň vyrovnává jejich různé výškové úrovně.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 situace

11 prizemi

12 rez

13 rez

14 sparorez

15 poh vychod

16 poh JIH

17

18

19

20

21

22

23

24

foto_Jiří Ernest