PŘÍSTAVBA KANCELÁŘSKÉHO OBJEKTU FIRMY FABRICOM

MÍSTO
KLIENT
AUTOR
 
STUDIE
PROJEKT
REALIZACE
Zastavěná plocha objektu

 

Jičín
soukromá společnost
Michaela Chvojková
Tomáš Janča
2008
2009
2010
400 m2

01

Stávající okolní zástavba v průmyslové zóně je velmi různorodá. Jsou zde stavby tradičně zděné, ocelové i betonové skelety s vyzdívaným pláštěm i s pláštěm montovaným, ploché střechy i střechy sedlové atd. Architektonické a výtvarné řešení navrhované stavby se proto nesnaží nijak odrážet architekturu stávající zástavby a vychází především z funkce. Stavebně se jedná o nepodsklepený, třípodlažní, železobetonový skelet se sendvičovým opláštěním. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměru 30,8 x 14,5 metru. Výška objektu je 11,5 metru. Třetí patro je uskočené dovnitř a plocha nad druhým patrem vznikla uskočením je využívaná jako terasa. Novostavba je na severní fasádě propojena krčkem se sousedním objektem ve vlastnictví firmy Fabricom. Fasáda je provedena v modrém odstínu, okna jsou šedá. Třetí uskočené patro je materiálově i barevně odlišeno od prvních dvou pater. Opláštění je šedé barvy, okna jsou červené barvy.

 

 

01

02

03

04

05

06

07 situace

08 prizemi

09 patro10 vrch

11 rez

12 pohled jizni

13 pohled zapadni

14 pohled severni

15 pohled vychodni

 

 

 

foto_Barbora Berdychová