SHOWROOM MOTOREK

MÍSTO
KLIENT
AUTOR
STUDIE
PROJEKT
REALIZACE

Jičíněves u Jičína
motosport Soukup
Michaela Chvojková
2017
 
 

00 vedle textu

 

KONCEPT

Návrh showroomu motorek v obci Jičíněves vychází z mnoha podnětů a omezení v dané lokalitě. Nacházíme se na rušné a viditelné křižovatce silnice z Jičína a Kopidlna. V obci se nachází zámek rodiny Schliků, který se je umístěn na pohledové ose při příjezdu do Jičíněvsi z Kopidlna. Na daném pozemku je stávající budova motosportu, která se má zakomponovat do novostavby showroomu. V návrhu jsme vyšli z jednoduché proporce „vesnického“ domu se sedlovou střechou. Ten jsme rozpůlili a mezi vložili další hmoty navržené budovy. Z dálkových pohledů a to od jihozápadu - směrem od Kopidlna a ze severovýchodu od zámku má dům proporci „vesnického“ domu se sedlovou střechou. Do ní jsme navrhli větší prosklené plochy, aby byl znát charakter budovy a ta, tak zároveň tvořila svým obsahem samotnou reklamu na to, čemu budova slouží a je navržena. Chceme se tímto způsobem vyhnout umisťovaní nevzhledných billboardů podél silnic.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

NOVOSTAVBA SHOWROOMU:

Hala je obdélníkového půdorysu 34 x 11 metrů. Její konstrukční řešení umožňuje libovolné vnitřní uspořádání. V současné době je navržena pro potřeby showroomu motorek. V přízemí se nachází prodejna se zázemím a na ní v přízemí a v patře navazuje showroom motorek.

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY:

Budova čtvercového půdorysu cca 12 x12 metrů bude upravena dle navržené dispozice a možností stávající konstrukce domu. V přízemí se bude nacházet dílna, sklady, technická místnost a zázemí zaměstnanců. V patře pak bude navazovat showroom motorek na navrženou halu.

NOVOSTAVBA GARÁŽE A BYTŮ:

Budova je obdélníkového půdorysu 19,2 x 9 metrů. Směrem do dvora se v přízemí nachází velká garáž na čtyři automobily. Směrem do zahrady je navržen byt s wellness. Vedle bytu je navržena garáž pro servis a dovoz motorek. Ta je propojena na dílnu ve stávající dudově, která se rekonstruuje. V patře jsou navrženy dva samostatné byty. Prostor mezi byty a showroomem motorek bude využíván jako terasa pro byty v patře.

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12