KIS_INFORMAČNÍ STŘEDISKO LOMNICE NAD POPELKOU

MÍSTO
KLIENT
AUTOR
 
 
STUDIE
PROJEKT
REALIZACE

Lomnice nad Popelkou
Město Lomnice nad Popelkou
Michaela Chvojková
Petra Novotná Stránská
Alžběta Bláhová
2015
2016
2017 

00 vedle textu

 

Prostor určený pro informační centrum města Lomnice na Popelkou je umístěn na Husově náměstí v centru města. Jeho poloha je vzhledem k náplni informačního centra výhodná, jak pro místní obyvatele, kteří využívají nabízené služby, tak pro turisty, kteří přijedou navštívit město. Samotný prostor v budově určený pro informační centrum je poměrně dost členitý a málo přirozeně osvětlený. Vzhledem k rozsahu nabízených služeb v rámci informačního centra je i poměrně malý, spíše nedostačující. Naše řešení vychází z daných možností prostoru. Největším zásahem je otevření – znovu vybourání otvoru mezi internetovou kavárnou a prostorem pro turisty. Tím dojde k možnosti projít informačním centrem dokola a nevracet se stejnou cestou. Začleněním původní chodby do využívaných místností informačního centra dojde k mírnému zvětšení celkového prostoru. Naším návrhem se snažíme sjednotit jednotlivé místnosti a k tomu používáme hlavně vybrané materiály. Vzhledem k členitosti prostoru a kleneb byl vybrán jako hlavní materiál přírodní překližka, která bude bělena, aby navazovala na klenby či stěny a tím nezmenšovala a neztmavovala jednotlivé místnosti. Mimo chodbu, kde zůstává původní dlažba, navrhujeme úpravu podlah, aby také došlo ke kontinualitě prostoru. V interiéru bude použita navržená grafika pro KIS – Lomnice nad Popelkou. Turisté by si tak mohli podle použitých symbolů město lépe zapamatovat.

 

 

01 pult

02 pult1

03 pult 2

04 pruhled044 pruhled

05 kuch

06 kuch

07 kuchyn

08 komp

09 chodba 1

10 chodba

11 pudorys

12 schema

13 axo

14 axo

15 vizu

16 vizu

17 vizu

18 vizu

19 vizu

20 vizu

foto_MgA. Jiří Ernest