BYSTŘICE NÁVRH OBECNÍ NÁVSI

MÍSTO
KLIENT
AUTOR
 
STUDIE
PROJEKT
REALIZACE

Bystřice
obec Bystřice
Martina Bílková
Michaela Chvojková
2015
 
 

00 vedle textu

 

Lokalita vybraná pro vznik nové návsi je ohraničena stávající budovou obecního úřadu s hospodou, která je orientována podél silnice ve směru na Jičín a na Libáň. Přístavba kuželny podél silnice směrem na východ opticky odděluje silnici a nově vznikající park. V jihovýchodním rohu řešeného území vznikne jakýsi „vstup - nálevka“ do obecní návsi. Tento prostor je otevřený a měl by občany lákat k zastavení se v parku s přilehlými možnostmi. Na druhé straně je tento volný prostor ohraničen novou hasičskou zbrojnicí, která lokalitu návsi na severovýchodě uzavírá. Na západě je prostor nové návsi ohraničen společenským sálem. Na severu je celá lokalita ohraničena místní říčkou Bystřicí. Stávající budova obecního úřadu není nikterak jedinečnou stavbou, nicméně má ráz vesnického charakteru. Navrhujeme provést jednoduchou renovaci její fasády a střechy. Barevnost navrhujeme bílošedou pro fasádu a šedou pro střešní krytinu v souladu s mnohými budovami v obci. Stávající budova obecního úřadu bude ponechána, stejně tak i vstup do místní hospody a sálu. Rozšíření sálu je směrem na východ a západ a je navržen přímý vstup s navazující terasou, která je orientovaná na východ směrem do nově vybudovaného parku. Přístavba nové kuželny má vstup jak samostatný, tak skrz hospodu. Cílem studie je elegantně vyřešit přístavbu a rozšíření tak, aby působily samostatným dojmem. Architektonické řešení je koncepčně jednoduché a moderní, avšak respektuje vesnický ráz. Dbáme na vysoké proslunění všech důležitých prostor. Jednotlivé provozy (obecní úřad, hospoda se salónkem, společenský sál, kuželna, ubytování a posilovna) jsou řešeny tak, aby mohly fungovat separátně, ale i dohromady vzájemným vnitřním propojením chodu budovy jako celku. Nově vzniklý prostor mezi budovami a říčkou Bystřicí pojímáme jako parkovou plochu, která je definována navrženou elipsou. Ta má sloužit nejen jako točna pro in-line bruslaře, ale i jako procházková trasa, která pokračuje směrem na západ podél říčky Bystřice. Místní říčka by měla být vtažena do dění obce jak umístěním této procházkové dráhy, tak rozmístěním laviček právě podél břehu. Nový park je koncipován jako relaxační s velkým využitím jak pro dětská a seniorská hřiště, tak pro in-line dráhu. Z východní strany park uzavírá nově navržená hasičská zbrojnice, která je neodmyslitelnou součástí obce, a měla by být využívána taktéž pro skladování pracovního náčiní pro park a obec.

 

01 carovky

02 hranice

0304050607 SITUACE SIR08 SITUACE CELK09 SITUACE PARTER10 ROZBORurad01urad02urad03urad04urad05urad06urad07urad08urad09urad10urad11urad12hasici01hasici02hasici03hasici04hasici05hasici06